İnşaat Mühendisi

İnşaat Mühendisliği Alanında Verdiğim Hizmetler

Yaklaşık Maliyet (Keşif Hazırlama)

İhalelere katılacak, teklif hazırlayacak olan firmaların proje üzerinden yaklaşık maliyet hazırlıyorum. Bu sayede firma yaklaşık maliyet için vakit kaybı yaşamamış oluyor ve 'doğru teklif'i verebiliyorlar. Ayrıca yaklaşık maliyet raporları istenilirse AMP programı üzerinden veyahut Excel dosya formatı üzerinden verelebilmekteyim.

Statik Projelendirme

İlgili mimari projesi belirlenmiş olan üstyapı ve istinat duvarları için statik analiz yapabilirim. kesitlerini, detaylarını ve yaklaşık maliyetini hesaplayabiliriz. Kısaca istediğiniz tüm detaylara sahip olabilirsiniz.

Hakediş ve Kesin Hesap

4734 Kamu İhale Kanunu ve 2886 Devlet İhale Kanunu esaslarına göre, Anahtar Teslim Götürü Bedel ve Birim Fiyatlı Esaslı İşlerde, Kaba İnşaat, İnce İnşaat, Çevre Düzenleme / Peyzaj ve Altyapı kalemlerine ait tüm hakedişleri düzenleyebilirim.

Mukayeseli Keşif

Kamu ve/veya özel sektörde imalat esnasında ortaya çıkabilecek değişiklikler için mukayeseli keşif (iş arışı iş eksilişi) hazırlayabilirim.

CV